Fondo Europeo de Desarrollo Regional  FEDER

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020

Axudas do Igape á dixitalización Industrial 4.0

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Igape Galicia Exporta Empresas

O Igape cofinaciou o proxecto: “Campaña de publicidade Hermasa 2018 “ en revistas e webs especializadas con divulgación internacional. O obxectivo do proxecto é dar a coñecer as melloras técnicas da Tunipack ® DC. Os resultados positivos do proxecto estánse a traducir nunha grande acollida do producto polo mercado.

PROYECTO CONECTA-PEME 2018: Aplicación de Tecnologías Emergentes para el Procesado de Túnidos (MELLORATUN)